Projectbord op werf

Een projectbord op of nabij de werf is een interessant reclamemiddel. Het heeft enerzijds een signaalfunctie en anderzijds een publicitaire functie. Het bord kan ofwel teasend zijn ofwel informeren. Bovendien blijft het bord meestal gedurende een lange periode staan waardoor de commerciële impact groot is. Reclamebureau Plug ontwerpt dit projectbord waarop uw project in opbouw wordt voorgesteld. In een eerste fase maken we twee ontwerpvoorstellen. Aan de hand van een stijlvol maar strategisch doordacht concept komen we tot de juiste vormgeving. Naast het ontwerp bieden we dus ook strategisch advies aan de hand van computersimulaties hoe het projectbord op de werf best geplaatst wordt.

This website uses cookies to improve your user experience. By continuing to browse, you are agreeing to our cookie policy. More info